%13
رستوران ضیافت
تخفیف آنی
87,000 تومان
%10
رستوران پرسه
تخفیف آنی
90,000 تومان
%15
رستوران جام جم
تخفیف آنی
85,000 تومان
%7
%4
رستوران صالحیه
تخفیف آنی
95,500 تومان
%20