%25
مجموعه ورزشی ترمه
با عضویت در سامانه مدیریت هزینه بسامد از 25% تخفیف در مجموعه ورزشی ترمه بهره مند شوید.
پرداختی شما: 75,000 تومان
مهرشهر
مجموعه ورزشی ترمه

جموعه ورزشی ترمه آموزش هنرهای رزمی زیر نظر برترین مربیان تیم های ملی ویژه آقایان و بانوان آمادگی جسمانی

استخر ، سونا ، سالن بدنسازی سالن رزمی و..

TRX،

CROSSFIT

ایروبیک

پیلاتس

یوگا

فیتنس ...

شرایط استفاده
امکان استفاده از لحظه عضویت

در هنگام پرداخت از کارتخوان سامان (سپ) استفاده شود.

روزهای سرویس دهی:همه روزه
آدرس:مهرشهر فاز 3 خیابان 333پلاک 125 واحد 12 طبقه 3
تلفن :02633404650
توضیحات
امتیاز و نظر خریداران این تخفیف

باشگاه میثمباشگاه ورزشی میثمتخفیف باشگاهتخفیف باشگاه میثمتخفیف باشگاه ورزشیتخفیف باشگاه ورزشی میثم در بسامدباشگاه ورزشی زرینتخفیف باشگاه ورزشی زرینتخفیف باشگاه ورزشی زرین در بسامدباشگاه ورزشی و اسپا ستاره صبحبسامد تخفیفتخفیف باشگاه ورزشی در بسامدتخفیف باشگاه ورزشی و اسپا ستاره صبحتخفیف باشگاه ورزشی و اسپا ستاره صبح در بسامدتخفیف مجموعه سلامتیتخفیف مجموعه سلامتی انرژیتخفیف مجموعه سلامتی انرژی در بسامدتخفیف مجموعه سلامتی انرژی در بسامد تخفیفمجموعه سلامتی انرژیباشگاه ورزشی بانوان تایتانتخفیف باشگاه ورزشی بانوانتخفیف باشگاه ورزشی بانوان تایتانتخفیف باشگاه ورزشی بانوان تایتان در بسامدتخفیف باشگاه ورزشی بانوان در بسامدباشگاه ورزشی تندیس مهرشهرتخفیف باشگاه ورزشی تندیس مهرشهرتخفیف باشگاه ورزشی تندیس مهرشهر در بسامدباشگاه ورزشی پادراتخفیف باشگاه بدنسازیتخفیف باشگاه بدنسازی در بسامدتخفیف باشگاه ورزشی پادراتخفیف باشگاه ورزشی پادرا در بسامدباشگاه امروزیتخفیف باشگاه امروزیتخفیف باشگاه امروزی در بسامدتخفیف باشگاه در بسامدباشگاه ورزشی جهانتخفیف باشگاه ورزشی جهانتخفیف باشگاه ورزشی جهان در بسامدباشگاه ورزشی پایدارتخفیف باشگاه ورزشی پایدارتخفیف باشگاه ورزشی پایدار در بسامدتخفیف مجموعه ورزشی ترمهتخفیف مجموعه ورزشی ترمه در بسامدمجموعه ورزشی ترمه