%30
مجموعه سلامتی انرژی
با عضویت در سامانه مدیریت هزینه بسامد از 30% تخفیف در مجمموعه سلامتی انرژی بهره مند شوید
پرداختی شما: 70,000 تومان
بابل
مجموعه سلامتی انرژی

ویژه بانوان

دوره های تمرینی عمومی و خصوصی کاملا تخصصی

ارزیابی ترکیب بدن با دستگاه پیشرفته بادی آنالیزور

تمرین های ویژه بیماران دیابتی، فشار خون، ام اس و ...

حضور مشاور تغذیه و ارائه برنامه غذایی ویژه هر فرد

شرایط استفاده
امکان استفاده از لحظه عضویت

در هنگام پرداخت از کارتخوان سامان (سپ) استفاده شود.

روزهای سرویس دهی:همه روزه
آدرس:بابل، کمربندی غربی، بین توحید 33 و 31
تلفن :01132320167
توضیحات
امتیاز و نظر خریداران این تخفیف

باشگاه ورزشی و اسپا ستاره صبحبسامد تخفیفتخفیف باشگاه ورزشیتخفیف باشگاه ورزشی در بسامدتخفیف باشگاه ورزشی و اسپا ستاره صبحتخفیف باشگاه ورزشی و اسپا ستاره صبح در بسامدباشگاه ورزشی بانوان تایتانتخفیف باشگاه ورزشی بانوانتخفیف باشگاه ورزشی بانوان تایتانتخفیف باشگاه ورزشی بانوان تایتان در بسامدتخفیف باشگاه ورزشی بانوان در بسامدباشگاه ورزشی تندیس مهرشهرتخفیف باشگاه ورزشی تندیس مهرشهرتخفیف باشگاه ورزشی تندیس مهرشهر در بسامدباشگاه ورزشی پادراتخفیف باشگاه بدنسازیتخفیف باشگاه بدنسازی در بسامدتخفیف باشگاه ورزشی پادراتخفیف باشگاه ورزشی پادرا در بسامدباشگاه امروزیتخفیف باشگاهتخفیف باشگاه امروزیتخفیف باشگاه امروزی در بسامدتخفیف باشگاه در بسامدباشگاه ورزشی جهانتخفیف باشگاه ورزشی جهانتخفیف باشگاه ورزشی جهان در بسامدباشگاه ورزشی پایدارتخفیف باشگاه ورزشی پایدارتخفیف باشگاه ورزشی پایدار در بسامدتخفیف باشگاه ورزشی صدفتخفیف باشگاه ورزشی صدف در بسامدتخفیف در بسامدتخفیف مجموعه تخصصی فیتنس ونکتخفیف مجموعه تخصصی فیتنس ونک در بسامدمجموعه تخصصی فیتنس ونکتخفیف مجموعه سلامتیتخفیف مجموعه سلامتی انرژیتخفیف مجموعه سلامتی انرژی در بسامدتخفیف مجموعه سلامتی انرژی در بسامد تخفیفمجموعه سلامتی انرژی