%8
تعویض روغن صاحب الزمان
با عضویت در سامانه مدیریت هزینه بسامد از 8% تخفیف در تعویض روغن صاحب الزمان بهره مند شوید
پرداختی شما: 92,000 تومان
کاشان
تعویض روغن صاحب الزمان

تعویض روغن

تعویض روغن هیدرولیک

تعویض فیلتر روغن

تعویض فیلتر هوا

تعویض صافی بنزین

شرایط استفاده
امکان استفاده از لحظه عضویت

در هنگام پرداخت از کارتخوان سامان (سپ) استفاده شود.

روزهای سرویس دهی:همه روزه
آدرس:کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید حمامی
تلفن:03155303773
توضیحات
امتیاز و نظر خریداران این تخفیف