%11
رستوران ساحل
با عضویت در سامانه مدیریت هزینه بسامد از 11% تخفیف در رستوران ساحل بهره مند شوید
پرداختی شما: 89,000 تومان
بلوار کولاب
رستوران ساحل

کباب ها و خوراک های خوشمزه و لذیذ در رستوران ساحل

رستوران ساحل دارای محیطی زیبا و دلنشین

سرو و پذیرایی توسط پرسنل مجرب با برخورد عالی

مکانی مناسب برای مراسم ها و دورهمی های خانوادگی و دوستانه

حق سرویس و مالیات بر ارزش افزوده: ندارد

شرایط استفاده
امکان استفاده از لحظه عضویت

در هنگام پرداخت از کارتخوان سامان (سپ) استفاده شود.

روزهای سرویس دهی:همه روزه
آدرس:همدان، بلوار کولاب (ابتدای جاده گنجنامه)، نبش میدان عباس آباد
تلفن:08138380903
توضیحات
امتیاز و نظر خریداران این تخفیف

تخفیف رستورانتخفیف رستوران تهران بینتخفیف رستوران تهران بین در بسامدرستوران تهران بینتخفیف رستوران دیاتیتخفیف رستوران دیاتی در بسامدرستوران دیاتیتخفیف رستوران ژاپنیتخفیف رستوران کاتسوتخفیف رستوران کاتسو در بسامدرستوران کاتسوتخفیف رستوران گریل گالریتخفیف رستوران گریل گالری در بسامدرستوران گریل گالریتخفیف بهترین رستورانتخفیف رستوران روکاتخفیف رستوران روکا در بسامدرستوران روکاتخفیف رستوران کوباباتخفیف کوباباگریلتخفیف کوباباگریل در بسامدکوباباتخفیف کبابیتخفیف کبابی بناب آذربایجانتخفیف کبابی بناب آذربایجان در بسامدکبابی بناب آذربایجانباغ رستوران ملوواتخفیف باغ رستورانتخفیف باغ رستوران ملوواتخفیف باغ رستوران ملووا در بسامدتخفیف طهرون کبابتخفیف طهرون کباب در بسامدتخفیف کبابتخفیف کباب ایرانیطهرون کبابتخفیف رستوران ایرانیتخفیف رستوران دنجتخفیف رستوران دنج در بسامدرستوران دنجتخفیف رستوران در بسامدتخفیف رستوران طهرونتخفیف رستوران طهرون در بسامدرستوران طهرونبریانکده دادلیتخفیف بریانیتخفیف رستوران دادلیتخفیف رستوران دادلی در بسامدتخفیف رستوران گیلانیتخفیف رستوران می لاکویتخفیف رستوران می لاکوی در بسامدتخفیف رستوران اسوهتخفیف رستوران اسوه در بسامدتخفیف خانه کبابتخفیف خانه کباب در بسامدتخفیف رستوران ابریشم یزدتخفیف رستوران ابریشم یزد در بسامدرستوران ابریشم یزدتخفیف چلو کباب سلطانیتخفیف چلو کباب سلطانی در بسامدچلو کباب سلطانیتخفیف رستوران بارکوتخفیف رستوران بارکو در بسامدتخفیف بهترین رستوران های تهرانتخفیف رستوران هرمانتخفیف آبمیوهتخفیف بستنیتخفیف فست فودتخفیف مجموعه رستوران های تله کابین توچالمجموعه رستوران های تله کابین توچالتخفیفتخفیف رستوران طهران پاریستخفیف رستوران طهران پاریس در بسامدرستوران طهران پاریسبسامد تخفیفتخفیف رستوران امیر انفجارتخفیف رستوران امیر انفجار در بسامدرستوران امیر انفجارتخفیف رستوران در بوشهرتخفیف رستوران های بوشهرتخفیف سفره خانهتخفیف سفره خانه سنتیتخفیف سفره خانه سنتی در بسامدتخفیف سفره خانه سنتی سمبوکسفره خانه سنتی سمبوکتخفیف رستوران در بسامد تخفیفتخفیف رستوران قصرماهیتخفیف رستوران قصرماهی در بسامدتخفیف مجتمع پذیرایی قصرماهیتخفیف مجتمع پذیرایی قصرماهی در بسامدمجتمع پذیرایی قصرماهیتخفیف رستوران قائمتخفیف رستوران قائم در بسامدتخفیف رستوران قائم کرجرستوران قائمباغ رستوران نعل اشکنهتخفیف باغ رستوران در بسامدتخفیف باغ رستوران نعل اشکنهتخفیف باغ رستوران نعل اشکنه در بسامدتخفیف رستوران خوش نشینتخفیف رستوران خوش نشین در بسامدرستوران خوش نشینآشپزخانه سرآشپزتخفیف آشپزخانه سرآشپزتخفیف آشپزخانه سرآشپز در بسامدتخفیف رستوران ضیافتتخفیف رستوران ضیافت در بسامدرستوران ضیافتتخفیف رستوران پرسهتخفیف رستوران پرسه در بسامدرستوران پرسهتخفیف رستوران سنتیتخفیف رستوران سنتی سیمرغتخفیف رستوران سنتی سیمرغ در بسامدرستوران سنتی سیمرغتخفیف رستوران فرش کمپانیتخفیف رستوران فرش کمپانی در بسامدرستوران فرش کمپانیتخفیف رستوران جام جمتخفیف رستوران جام جم در بسامدرستوران جام جمتخفیف رستوران نایبتخفیف رستوران نایب شعبه سعادت آبادتخفیف رستوران نایب شعبه سعادت آباد در بسامدرستوران نایب شعبه سعادت آبادتخفیف رستوران لئونتخفیف رستوران لئون در بسامدرستوران لئونتخفیف رستوران ریتونتخفیف رستوران ریتون در بسامدرستوران ریتونتخفیف رستوران کبابچیتخفیف رستوران کبابچی در بسامدرستوران کبابچیتخفیف رستوران صالحیهتخفیف رستوران صالحیه در بسامدرستوران صالحیهباغ رستوران ونوستخفیف باغ رستوران ونوستخفیف باغ رستوران ونوس در بسامدباغ رستوران شبدیزتخفیف باغ رستوران شبدیزتخفیف باغ رستوران شبدیز در بسامدتخفیف رستوران آب و آتش بناب در بسامدرستوران آب و آتش بنابتخفیف رستوران در همدانتخفیف رستوران ساحلتخفیف رستوران ساحل در بسامدرستوران ساحل