%20
استخر مجموعه ورزشی لیان
با عضویت در سامانه مدیریت هزینه بسامد از 20% تخفیف در استخر مجموعه ورزشی لیان بهره مند شوید.
پرداختی شما: 80,000 تومان
نظام آباد
استخر مجموعه ورزشی لیان

استخر مجموعه ورزشی لیان

-سانس آزاد آقایان و خانم ها

- استخری دنج و زیبا با محیطی آرام

- استفاده از استخر، سونا و جکوزی

شرایط استفاده
امکان استفاده از لحظه عضویت

در هنگام پرداخت از کارتخوان سامان (سپ) استفاده شود.

روزهای سرویس دهی:همه روزه
آدرس:سبلان شمالی نبش ک بی غم مجموعه ورزشی لیان
تلفن :02188414696
توضیحات
امتیاز و نظر خریداران این تخفیف

استخر لوتوستخفیف استخرتخفیف استخر لوتوستخفیف استخر لوتوس در بسامدتخفیف تفریحات آبیاستخر معراجبسامد تخفیفتخفیف استخر در بسامدتخفیف استخر در بسامد تخفیفتخفیف استخر معراجتخفیف استخر معراج در بسامدتخفیف استخر معراج در بسامد تخفیفاستخر شهدای غواصتخفیف استخر شهدای غواصتخفیف استخر شهدای غواص در بسامداستخر ستارهتخفیف استخر ستارهتخفیف استخر ستاره در بسامداستخر قصر موجتخفیف استخر قصر موجتخفیف استخر قصر موج در بسامداستخر برج آفتابتخفیف استخر برج آفتابتخفیف استخر برج آفتاب در بسامدتخفیف در سامانه بسامداستخر شاهینتخفیف استخر شاهینتخفیف استخر شاهین در بسامداستخر خلیج فارستخفیف استخر خلیج فارستخفیف استخر خلیج فارس در بسامدتخفیف در بسامداستخر عالی قاپوتخفیف استخر عالی قاپوتخفیف استخر عالی قاپو در بسامداستخر علقمهتخفیف آرایشگاه در بسامدتخفیف استخر علقمهتخفیف استخر علقمه در بسامداستخر و پارک آبی آبسارتخفیف استخر و پارک آبی آبسارتخفیف استخر و پارک آبی آبسار در بسامدتخفیف پارک آبیتخفیف پارک آبی در بسامداستخر کوهستانتخفیف استخر کوهستانتخفیف استخر کوهستان در بسامدتخفیف استخر آسیا نوینتخفیف استخر آسیا نوین در بسامداستخر ترنجتخفیف استخر ترنجتخفیف استخر ترنج در بسامداستخر طلاییتخفیف استخر طلاییتخفیف استخر طلایی در بسامداستخر شهدای فرهنگیتخفیف استخر شهدای فرهنگیتخفیف استخر شهدای فرهنگی در بسامداستخر دانشگاه تربیت مدرستخفیف استخر دانشگاه تربیت مدرستخفیف استخر دانشگاه تربیت مدرس در بسامداستخر فتحتخفیف استخر فتحتخفیف استخر فتح در بسامداستخر سبز ولنجکتخفیف استخر سبز ولنجکتخفیف استخر سبز ولنجک در بسامداستخر پرسپولیستخفیف استخر پرسپولیستخفیف استخر پرسپولیس در بسامداستخر شهید هرندیتخفیف استخر شهید هرندیتخفیف استخر شهید هرندی در بسامداستخر آرشیداتخفیف استخر آرشیداتخفیف استخر آرشیدا در بسامداستخر شهدای گمنام رباط کریمتخفیف استخر شهدای گمنام رباط کریمتخفیف استخر شهدای گمنام رباط کریم در بسامداستخر تجارت جهانی فردوسیتخفیف استخر تجارت جهانی فردوسیتخفیف استخر تجارت جهانی فردوسی در بسامداستخر افق هلانتخفیف استخر افق هلانتخفیف استخر افق هلان در بسامدتخفیف استخر شهدای گمنام خانی آباد نوتخفیف استخر شهدای گمنام خانی آباد نو در بسامداستخرپردیسان نورتخفیف استخرپردیسان نورتخفیف استخرپردیسان نور در بسامداستخر ساحل آرامتخفیف استخر ساحل آرامتخفیف استخر ساحل آرام در بسامداستخر برق آلستومتخفیف استخر برق آلستومتخفیف استخر برق آلستوم در بسامداستخر بهار پیروزیتخفیف استخر بهار پیروزیتخفیف استخر بهار پیروزی در بسامداستخر دلفین آبیتخفیف استخر دلفین آبیتخفیف استخر دلفین آبی در بسامداستخر رازیتخفیف استخر رازیتخفیف استخر رازی در بسامداستخر شوشتریتخفیف استخر شوشتریتخفیف استخر شوشتری در بسامداستخر قیانوریتخفیف استخر قیانوریتخفیف استخر قیانوری در بسامداستخر ملکتخفیف استخر ملکتخفیف استخر ملک در بسامدتخفیف استخر لیانتخفیف استخر مجموعه ورزشی لیانتخفیف استخر مجموعه ورزشی لیان در بسامدتخفیف ورزش های آبی