%25
استخر شهدای گمنام خانی آباد نو
با عضویت در سامانه مدیریت هزینه بسامد از 25% تخفیف در استخر شهدای گمنام خانی آباد نو بهره مند شوید.
پرداختی شما: 75,000 تومان
خانی آباد نو
استخر شهدای گمنام خانی آباد نو

استخر سرپوشیده  شهدای گمنام خانی آباد نو

سونای خشک و بخار ، جکوزی ، حوضچه ی آبسرد

اتاق ماساژ ، کمد اختصاصی

ستخر کودکان ، بوفه ، سالن بدنسازی

تونل مه

کمد اختصاصی

ویدئو پروژکتور جهت پخش مستقیم مسابقات

شرایط استفاده
امکان استفاده از لحظه عضویت

در هنگام پرداخت از کارتخوان بانک ملت استفاده شود.

روزهای سرویس دهی:همه روزه
آدرس:محله خانی آباد نو، خیابان مهران ورزشگاه شهدای گمنام
تلفن:02155852570
توضیحات
امتیاز و نظر خریداران این تخفیف

استخر لوتوستخفیف استخرتخفیف استخر لوتوستخفیف استخر لوتوس در بسامدتخفیف تفریحات آبیاستخر شهدای غواصتخفیف استخر در بسامدتخفیف استخر شهدای غواصتخفیف استخر شهدای غواص در بسامداستخر ستارهبسامد تخفیفتخفیف استخر ستارهتخفیف استخر ستاره در بسامداستخر قصر موجتخفیف استخر قصر موجتخفیف استخر قصر موج در بسامداستخر برج آفتابتخفیف استخر برج آفتابتخفیف استخر برج آفتاب در بسامدتخفیف در سامانه بسامداستخر شاهینتخفیف استخر شاهینتخفیف استخر شاهین در بسامداستخر خلیج فارستخفیف استخر خلیج فارستخفیف استخر خلیج فارس در بسامدتخفیف در بسامداستخر عالی قاپوتخفیف استخر عالی قاپوتخفیف استخر عالی قاپو در بسامداستخر علقمهتخفیف آرایشگاه در بسامدتخفیف استخر علقمهتخفیف استخر علقمه در بسامداستخر و پارک آبی آبسارتخفیف استخر و پارک آبی آبسارتخفیف استخر و پارک آبی آبسار در بسامدتخفیف پارک آبیتخفیف پارک آبی در بسامداستخر کوهستانتخفیف استخر کوهستانتخفیف استخر کوهستان در بسامدتخفیف استخر آسیا نوینتخفیف استخر آسیا نوین در بسامداستخر ترنجتخفیف استخر ترنجتخفیف استخر ترنج در بسامداستخر طلاییتخفیف استخر طلاییتخفیف استخر طلایی در بسامداستخر شهدای فرهنگیتخفیف استخر شهدای فرهنگیتخفیف استخر شهدای فرهنگی در بسامداستخر دانشگاه تربیت مدرستخفیف استخر دانشگاه تربیت مدرستخفیف استخر دانشگاه تربیت مدرس در بسامداستخر فتحتخفیف استخر فتحتخفیف استخر فتح در بسامداستخر سبز ولنجکتخفیف استخر سبز ولنجکتخفیف استخر سبز ولنجک در بسامداستخر پرسپولیستخفیف استخر پرسپولیستخفیف استخر پرسپولیس در بسامداستخر شهید هرندیتخفیف استخر شهید هرندیتخفیف استخر شهید هرندی در بسامداستخر آرشیداتخفیف استخر آرشیداتخفیف استخر آرشیدا در بسامداستخر شهدای گمنام رباط کریمتخفیف استخر شهدای گمنام رباط کریمتخفیف استخر شهدای گمنام رباط کریم در بسامداستخر تجارت جهانی فردوسیتخفیف استخر تجارت جهانی فردوسیتخفیف استخر تجارت جهانی فردوسی در بسامداستخر افق هلانتخفیف استخر افق هلانتخفیف استخر افق هلان در بسامداستخرپردیسان نورتخفیف استخرپردیسان نورتخفیف استخرپردیسان نور در بسامداستخر ساحل آرامتخفیف استخر ساحل آرامتخفیف استخر ساحل آرام در بسامداستخر برق آلستومتخفیف استخر برق آلستومتخفیف استخر برق آلستوم در بسامداستخر بهار پیروزیتخفیف استخر بهار پیروزیتخفیف استخر بهار پیروزی در بسامداستخر دلفین آبیتخفیف استخر دلفین آبیتخفیف استخر دلفین آبی در بسامداستخر رازیتخفیف استخر رازیتخفیف استخر رازی در بسامداستخر شوشتریتخفیف استخر شوشتریتخفیف استخر شوشتری در بسامداستخر قیانوریتخفیف استخر قیانوریتخفیف استخر قیانوری در بسامداستخر ملکتخفیف استخر ملکتخفیف استخر ملک در بسامدتخفیف استخر شهدای گمنام خانی آباد نوتخفیف استخر شهدای گمنام خانی آباد نو در بسامد