%30
استخر آسیا نوین
با عضویت در سامانه مدیریت هزینه بسامد از 30% تخفیف در استخر آسیا نوین بهره مند شوید.
پرداختی شما: 70,000 تومان
جنت آباد
استخر آسیا نوین

امکانات و مشخصات مجموعه
استخر سر پوشیده

سونای خشک، سونای بخار، جکوزی

حوضچه ی آب سرد

استخر کودکان

پارکینگ

بوفه

اتاق ماساژ

کمد اختصاصی

شرایط استفاده
امکان استفاده از لحظه عضویت

در هنگام پرداخت از کارتخوان بانک ملت استفاده شود.

روزهای سرویس دهی:همه روزه
آدرس:جنت آباد جنوبی، خیابان نیرو، 12 متری آسمان
تلفن:02144094921
توضیحات
امتیاز و نظر خریداران این تخفیف

استخر لوتوستخفیف استخرتخفیف استخر لوتوستخفیف استخر لوتوس در بسامدتخفیف تفریحات آبیاستخر شهدای غواصتخفیف استخر در بسامدتخفیف استخر شهدای غواصتخفیف استخر شهدای غواص در بسامداستخر ستارهبسامد تخفیفتخفیف استخر ستارهتخفیف استخر ستاره در بسامداستخر قصر موجتخفیف استخر قصر موجتخفیف استخر قصر موج در بسامداستخر برج آفتابتخفیف استخر برج آفتابتخفیف استخر برج آفتاب در بسامدتخفیف در سامانه بسامداستخر شاهینتخفیف استخر شاهینتخفیف استخر شاهین در بسامداستخر خلیج فارستخفیف استخر خلیج فارستخفیف استخر خلیج فارس در بسامدتخفیف در بسامداستخر عالی قاپوتخفیف استخر عالی قاپوتخفیف استخر عالی قاپو در بسامداستخر علقمهتخفیف آرایشگاه در بسامدتخفیف استخر علقمهتخفیف استخر علقمه در بسامداستخر و پارک آبی آبسارتخفیف استخر و پارک آبی آبسارتخفیف استخر و پارک آبی آبسار در بسامدتخفیف پارک آبیتخفیف پارک آبی در بسامداستخر کوهستانتخفیف استخر کوهستانتخفیف استخر کوهستان در بسامداستخر ترنجتخفیف استخر ترنجتخفیف استخر ترنج در بسامداستخر طلاییتخفیف استخر طلاییتخفیف استخر طلایی در بسامداستخر شهدای فرهنگیتخفیف استخر شهدای فرهنگیتخفیف استخر شهدای فرهنگی در بسامداستخر دانشگاه تربیت مدرستخفیف استخر دانشگاه تربیت مدرستخفیف استخر دانشگاه تربیت مدرس در بسامداستخر فتحتخفیف استخر فتحتخفیف استخر فتح در بسامداستخر سبز ولنجکتخفیف استخر سبز ولنجکتخفیف استخر سبز ولنجک در بسامداستخر پرسپولیستخفیف استخر پرسپولیستخفیف استخر پرسپولیس در بسامداستخر شهید هرندیتخفیف استخر شهید هرندیتخفیف استخر شهید هرندی در بسامداستخر آرشیداتخفیف استخر آرشیداتخفیف استخر آرشیدا در بسامداستخر شهدای گمنام رباط کریمتخفیف استخر شهدای گمنام رباط کریمتخفیف استخر شهدای گمنام رباط کریم در بسامداستخر تجارت جهانی فردوسیتخفیف استخر تجارت جهانی فردوسیتخفیف استخر تجارت جهانی فردوسی در بسامداستخر افق هلانتخفیف استخر افق هلانتخفیف استخر افق هلان در بسامدتخفیف استخر شهدای گمنام خانی آباد نوتخفیف استخر شهدای گمنام خانی آباد نو در بسامداستخرپردیسان نورتخفیف استخرپردیسان نورتخفیف استخرپردیسان نور در بسامداستخر ساحل آرامتخفیف استخر ساحل آرامتخفیف استخر ساحل آرام در بسامداستخر برق آلستومتخفیف استخر برق آلستومتخفیف استخر برق آلستوم در بسامداستخر بهار پیروزیتخفیف استخر بهار پیروزیتخفیف استخر بهار پیروزی در بسامداستخر دلفین آبیتخفیف استخر دلفین آبیتخفیف استخر دلفین آبی در بسامداستخر رازیتخفیف استخر رازیتخفیف استخر رازی در بسامداستخر شوشتریتخفیف استخر شوشتریتخفیف استخر شوشتری در بسامداستخر قیانوریتخفیف استخر قیانوریتخفیف استخر قیانوری در بسامداستخر ملکتخفیف استخر ملکتخفیف استخر ملک در بسامدتخفیف استخر آسیا نوینتخفیف استخر آسیا نوین در بسامد