تخفیف خدمات آنلاین خودرو ، تخفیف خدمات اینترنتی خودرو ، تخفیف خدمات خودرو در محل

تخفیف خدمات آنلاین خودرو هر صاحب و مالک خودرویی ناگزیر به گرفتن خدمات خودرو است گاهی این خدمات به اجبار و خودرو و یا وسیله نقلیه ما دچار مشکل و ایراد میشود که مجبوریم آن را نزد تعمیرکار ببریم و گاهی برای سرویس های دوره ای باید ماشین خود را به تعمیرگاه ببریم .پس اگر صاحب خودرو هستیم هر از چند گاهی به این خدمات نیازمندیم و شما با عضویت رایگان در بسامد میتواند تخفیف خدمات آنلاین خودرو برخوردار باشید . این خدمات شامل : کارواش ، مکانیکی ، برق و باتری ، تعویض روغن در محل ، تعویض شمع و وایر ، تعویض لنت ترمز ، سیستم صوتی و تصویری ، سرویس دوره‌ای خودرو و ... بسامد آهنگ خوش زندگی