شرکت بسامد پردازان کران

نمایندگی سامانه، به صورت نمایندگی شهر و استان به افراد ذی صلاح برای توسعه مراکز خدماتی و بررسی کیفیت خدمات و جذب اعضاء واگذار می گردد.

افرادی که تمایل به همکاری دارند، مشخصات خود را به [email protected]  ایمیل نمایند یا به سر شماره 09054023548 واتس اپ نمایند.