معرفی شرکت بسامد پردازان کران

گروه بسامد پردازان کران با هدف توسعه فن آوری های اطلاعات و ارتباطات (IT) در سال 1388 در تهران تشکیل گردید.

اين گروه در ابتدا تنها در حوزه مخابرات و IT متمرکز بود. اما پس از مدت کوتاهی، گروه عمران نیز با هدف تأمین واحد های مسکونی برای اعضاء و تعاونی ها نیز در دستور کار شرکت شکل گرفت.
در حوزه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و پیاده سازی سامانه های متعدد، حاصل زحمات تیم IT شرکت بسامد پردازان کران می باشد.

انجام پروژه های صد واحدی مسکن مهر در شهر جدید پردیس، انبوه سازی در قرارداد با تعاونی مسکن بخش های دولتی و مشارکت در ساخت بخش های خصوصی نیز حاصل بیش از ده سال فعالیت تیم عمرانی شرکت است.
معرفی شرکت بسامد پردازان کران: با توجه به تورم های پی در پی و عدم امکان افزایش حقوق کارکنان بخش های دولتی و خصوصی متناسب با تورم ها، طرح مدیریت هزینه خانواده در شرکت بسامد در سال 97 شکل گرفت.
ایجاد زیرساخت های نرم افزاری، توسعه پذیرنده ها و مراکز خدماتی و همچنین عقد قرارداد با سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی حاصل تیم مهندسی و اجرایی این شرکت در سال 98 می باشد.